En Primi va participar en la Primera trobada de Poesia Visual a la Facultat de Belles Arts, l’any 1979.  Recordant la seva obra, pocs anys més tard, en Joan Brossa va escriure:

“Els seus poemes visuals em van cridar l’atenció. Eren unes obres subtils (…). Més d’una vegada he pensat en aquelles obres tan agudes i que eren en el seu autor un senyal inequívoc de sensibilitat”.